Хайдушки водопади

  Хайдушки водопад  

 Регион: Западна Стара Планина

Област: Монтана

Местоположение: До град Берковица Природна забележителност , 11. 10. 1965 г. с площ 0,2 ха Водопад на Берковска река в Западна Стара планина. Намира се на височина 680м. Височината на водния пад е 10м.

{START_COUNTER}